[РЕЦЕНЗИЯ]//ЭО.-1893.-Кн. 19, №4.-С. 201-202.-Рец. на кн.: Сборник на народни умотворение, наука и книжина, издава Министерството на народ-ното просвещения.
Рік 1893
Місто
Видання ЭО
ID 317